Tjänster

Med gedigen erfarenhet från Triple-play operatörer (TV, Bredband och Telefoni) och Telekomleverantörer kan Vestacon erbjuda tjänster till båda segmenten Operatörer och Leverantörer.

Vi kan hjälpa Er som operatör att hitta rätt produkt, teknik eller leverantör och vi kan hjälpa Er som  leverantör i produktutveckling eller i specifika kundprojekt.

Med en djup teknik- och affärsförståelse kan vi också hjälpa investerare vid  företagsförvärv.

Nedan är områden där vår kompetens bäst kommer till nytta

  • Analys och genomförande av Företagsförvärv
  • Due-diligence av teknik och affärsplaner
  • Affärsutveckling
  • Produktutveckling
  • Teknikutveckling
  • Projektledning
  • Management-for-hire
  • Upphandlingar