Vestacon

Med mer än två decenniers erfarenhet från svenskt och internationellt näringsliv erbjuder Vestacon konsulttjänster inom sektorerna Telekom, IT och Media. Vi brinner för utveckling och förbättringsarbete och kan bidra till Er verksamhet inom t ex produkt-, teknik- affärsutveckling.

I dessa erfarenheter finns också många år som chef och ledare. Vi kan därför agera i flera roller – från interim management till projektledare.

Vi är oberoende av leverantörer eller större konsultbolag och sätter alltid Er verksamhet och Era affärsmål i första rummet och kan agera både i en fristående konsultroll eller som en del i Er linjeorganisation.

Se våra referensprojekt för att förstå hur vi bäst kan stå till tjänst.